Hotel Policies - Altea Beach Lodges

Book Online


Terms and Conditions:

 • - Free Wi-Fi available in restaurant and reception area.
 • - Free Baby cribs based on availability.
 • - Meals are not included.
 • - Check in : 14:00 o’clock
 • - Check out: 12:00 o'clock.
 • In case of late check-out prior to 16:00 o’clock an extra 30% charge of a room tariff per night will be added to your accommodation bill. In case of late check-out after 16:00 o’clock an extra 100% charge of a room tariff per night will be added to your accommodation bill.
 • - A passport or ID card is required on check in.
 • - Minimum age to check in is 18.
 • - Pets are not allowed on this property.
 • - Smoking inside the room is not allowed
 • - Everything that is not mentioned above has an extra charge.


Pre-Payments:

 • To guarantee your reservation:
 • in case of credit card payment, the total amount may be held (not collected) any time after booking.
  in case of bank transfer or cash the prepayment of full amount is required.
 • - Accepted Credit Cards: Visa/ MasterCard/ Maestro.

Cancellation & No Show Policy:

For Non Refundable
Rates you will be charged the total price if you cancel your booking.

  • All Periods (except July-August)
  • - Free Cancellations 15 days prior to arrival*
   - Cancellations until 14 days before arrival - 50% charge of the total price* 
   - Cancellations less than 7 days prior to arrival and No Shows – 100% charge

  • July - August
   - Cancellations until 30 days before arrival - No Charge.
   - Cancellations between 30 and 15 days before arrival - 50% charge of the total price*.
   - Cancellations less than 15 day prior to arrival and No Shows – 100% charge.
   *Note: Bank commissions will be charged

Guest's Belongings

 • - Guests are requested to lock the door of their rooms when going out. The Management will not be responsible for any loss / or damage to the - Guest's belongings or any other property from either the hotel room or any other part of the hotel for any cause whatsoever including theft of pilferage.

Damage of property:

 • - The guest will be held responsible for any loss or damage to the hotel property caused by themselves, their guests or any person for whom they are responsible.

Management’s Rights

 • - It is agreed that the guest will conduct him/ her self in a respectable manner and will not cause any nuisance or annoyance within the hotel       premise.
 • - The Management has the right to request any guest to vacate his/her room or other areas of the hotel forthwith, without previous notice and   without assigning any reason whatsoever, and the guest shall be bound to vacate when requested to do so. In case of the default the Management has the right to remove the Guest luggage and belongings from the room occupied by him / her and inform the local authorities.

Please Note:

 • - All reservations must be made online, through the website albresorts.com
 • - The above prices are subject of change without any notice


THE MANAGEMENT RESERVES THE RIGHT TO ADD TO, OR ALTER OR AMEND ANY OF THE ABOVE TERMS, CONDITIONS AND RULES WITHOUT PRIOR NOTICE.


Politikat e Hotelit per Altea Beach Lodges 2016

Rregullat dhe kushtet: 

 • - Wi-Fi falas, ne zonen e recepsionit dhe restorantit.
 • - Krevatët e femijëve, falas në bazë të disponueshmërisë.
 • - Në çmime nuk është i përfshirë asnjë vakt.
 • - Check-in bëhet në orën 14:00
 • - Check-out bëhet në orën 12:00
  Në rast vonese për check-out deri në orën 16:00, klientit do ti faturohet  30% të tarifës së dhomës për natë.
  Në rast vonese për check-out pas orës 16:00, klientit do ti faturohet 100% te tarifës së dhomës per natë.
 • - Gjatë procedurave të check-in klientet janë të detyruar me ligj të paraqiten me një dokument identifikimi, ID ose pasaportë.
 • - Mosha minimale për të bërë check-in është 18 vjec
 • - Kafshët nuk pranohen në amjentet e hotelit.
 • - Ndalohet duhani brenda ne dhomë.
 • - Çdo gjë që nuk eshtë përmëndur më sipër ka pagesë ekstra.

 

 Pagesat:

 • Per te garantuar rezervimin:
 • Ne rast parapagimi me Karte Krediti mund të bllokohet (nuk tërhiqet) e gjithe shuma çdo moment pas rezervimit.
  Ne rast pagese me transferte bankare dhe Cash duhet parapaguar shuma totale.
 • - Kartat e kreditit të cilat pranohen janë: Visa/MasterCard/ Maestro


Politikat e anullimit dhe mosparaqitjes:

Per Planin tarifor nonrefundable do ju mbahet e gjithe shuma nese e anulloni rezervimin.
Per planet e tjera shikoni me poshte:

 • Per te gjitha periudhat (pervec Korrik - Gusht)
  - Anullim deri 15 dite para mberritjes – rimbursim I plote I pageses/depozites*
  - Anullim 14 dite para mberritjes - rimbursohet 50% e cmimit te rezervimit*
  - Anullim 7 dite para mberritjes si dhe mosparaqitja – Nuk rimbursohet pagesa e rezervimit

  Korrik-Gusht
  - Anullim 30 dite para mberritjes – rimbursim I plote I pageses/depozites.*
  - Anullim midis 30 deri 15 dite para mberritjes - rimbursohet 50% e cmimit te rezervimit.*
  - Anullim 15 dite para mberritjes si dhe mosparaqitja – Nuk rimbursohet pagesa e rezervimit

  *Shenim: Mbahen komisionet bankare

     


Sendet personale të klientëve
 

 • - Të gjithë klientëve të hotelerisë, i kerkohet të mbyllin derën e dhomes së tyre kur dalin. Hoteli nuk do të mbajë pergjegjësi për sendet e humbura apo të demtuara të klientëve ose për çdo send tjetër qoftë brënda akomodimit apo në hapësira të tjera te hotelit të cilat mund të vidhen.


Politikat në rast dëmtimi:

 • - Klientët mbajnë përgjegjësi të plotë për çdo demtim të mundshëm ose në rast se një objekt në pronësi të hotelit,humbet nga klienti apo nga çdo person për të cilin klienti është përgjegjës.


Të drejtat manaxheriale:

 • -Të gjithë klientëve u kerkohet nje sjellje e hijshme në të gjithë ambjentet e resortit.
 • - Departamenti manaxherial ka të drejtë ti kerkojë klientit largimin e menjëhershem nga të gjitha ambjente a resortit, perfshirë ambjentet e përbashkëta, baret, restorantet apo edhe akomodimi në rast se klienti tregon sjellje jo korrekte dhe në kundershtim me rregullat e hotelit. Kjo kërkesë mund të vije pa asnjë llojë paralajmërimi. Për cdo rast të sipërpërmëndur departamenti manaxherial ka të drejta të plotë të largojë menjëherë të gjitha sendet personale te klinetit nga akomodimi i tij sikurse të lajmërojë dhe autoritet të zbatimit të ligjit.
 •   

Ju lutem vini re:

 • - Të gjitha rezervimet duhet të bëhen nëpërmjet website-t Albresorts.com.
 • - Çmimet e mësipërme mund të ndryshojnë pa asnjë njoftim.

 

DEPARTAMENTI MANAXHERIAL KA TË DREJTA TË PLOTA PËR TË SHTUAR APO NDRYSHUAR TË GJITHA KUSHTET E MË SIPERME PA PARALAJMËRIME PARAPRAKE.